Ja, er is een leraar beschikbaar om vragen te stellen tijdens een theoriecursus auto. De leraar is een professionele docent die uitgebreide kennis heeft over verkeersregels, verkeersveiligheid en andere relevante onderwerpen. De leraar is ook gekwalificeerd om de theorie te onderwijzen en is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan studenten.

Studenten kunnen de leraar vragen stellen om meer informatie te verkrijgen over het onderwerp. De leraar zal de studenten helpen bij het begrijpen van de theorie en kan ook voorbeelden geven om het te verduidelijken. De leraar kan ook de studenten helpen bij het oefenen voor de theorie-examens.

De leraar is ook verantwoordelijk voor het geven van feedback aan de studenten over hun prestaties tijdens de cursus. De leraar zal de studenten beoordelen op hun kennis en prestaties en zal hen helpen bij het verbeteren van hun prestaties.

De leraar zal ook helpen bij het beantwoorden van vragen die studenten kunnen hebben over het onderwerp. Door de leraar vragen te stellen, kunnen studenten hun kennis verbeteren en de theorie beter begrijpen.

De leraar biedt ook ondersteuning aan studenten tijdens het leerproces en helpt hen bij het voorbereiden voor de theorie-examens. Studenten kunnen de leraar ook vragen om hen te helpen bij het oplossen van problemen die ze tegenkomen tijdens het leerproces.