Privacy statement

Rijschool Rainbow gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten die opgeslagen worden. Rijschool Rainbow houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywet (AVG) stelt. Wij verwerken hoofdzakelijk persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de les overeenkomst, om examens te kunnen aanvragen en reserveren bij het CBR en voor verplichte administratieve handelingen.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht, bewaren wij deze gegevens voor een periode van 7 jaar. Hierna worden alle gegevens vernietigd.

Rechten betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht Rijschool Rainbow te verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens.

Gezondheidsverklaring

Voor een goede uitvoering van de les overeenkomst en om te kunnen bepalen of het veilig is om samen deel te nemen aan het verkeer, is het noodzakelijk dat wij op de hoogte zijn of onze leerlingen in staat zijn om fysiek en mentaal een auto te besturen. Daarnaast zou het kunnen voorkomen dat een leerling niet rijgeschikt is, terwijl er al veel geld in de opleiding is gestoken. Het blijft daarom belangrijk dat een leerling aan het begin van de opleiding het medisch traject doorloopt. Hierom verzoeken wij om de gezondheidsverklaring in te vullen. Deze wordt zoals de rest van de persoonsgegevens na het periode van 7 jaar vernietigd.

Verwerkingen: Rijschool Rainbow kent de volgende verwerkingen:

Betrokkene(n)
Leerlingen

Persoonsgegevens
BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examen- en lesgegevens

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Social media

Een rijschool mag een geslaagde leerling alleen op social media zetten als de leerling daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Het gaat in dit soort gevallen vaak om een foto . Bij kinderen onder de 16 jaar heeft de rijschool ook toestemming van de ouders nodig. In het inschrijfformulier kan men Rijschool Rainbow toestemming hiervoor geven of niet.

Wijzigingen

Rijschool Rainbow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement op www.rijschoolrainbow.nl voor eventuele updates.